Hey, what answers do you need?
CATEGORIES
< All Topics
Print

Funcionament de TRONC

Ordenar el funcionament de TRONC aprovat en TRONC 10/03/2020

  • Tronc es celebra quinzenalment els dimarts a les 19:30
  • L’assistència és obligatòria per tots els col·lectius a través dels seus representants
  • Els representants seran públics amb nom i cognoms
  • Rotativament cada col·lectiu serà encarregat d’organitzar TRONC: Fer recordatori-convocatòria, recollir punts de l’ordre del dia, acollir la reunió al seu espai, moderar la reunió, fer acta segons model establert, penjar i distribuir l’acta, alimentar el document d’acords i actualitzar el Document de Cerques.
  • El punt de l’ordre del dia s’han de publicar i conèixer amb un mínim de dos dies d’antelació,
  • Els punts i propostes han d’estar informats al correu de Tronc per poder tenir una opinió o saber de què s’ha de parlar abans de la reunió.
  • Si les decisions necessiten de la consulta als col·lectius s’hauran d’ajornar
  • Per fer que la reunió pugui ser més “executiva” els temes que puguin ser resolts per les comissions es derivaran directament.

L’acta ha de tenir com a mínim els següents apartats:

Ordre del dia, i documents de referència

Col·lectius assistents

Col·lectius no assistents

Assistents a títol personal

Resum de Deliberacions o informacions

Relació d’Informacions

Acords concrets

Dates i responsables de proper Tronc Responsables de neteja fins proper tronc.

Table of Contents