Pàmboli Circus

Associació d’artistes de teatre i espectacles.

Assajen de manera regular al espai UNDERGROUND

Actualment tenen un espai al magatzem per guardar material