Comissions

– TECNOLOGIA

S’encarrega de que funcioni les funcions informàtiques i de comunicació de Can Fugarolas.

El Wifi, els servidors, les adreces de correu internes, els pads, els usuaris de xarxes socials, la part técnica de la web … i tot el relacionat amb l’ofimàtica comunitària.

Membres: René, Enric, Lukas, Bart, Eli, Marteta, Víctor, Miquel. Aida

– COMUNICACIÓ

S’encarrega de la difusió de la informació de la nau, tant interna com externa

Butlletí, contingut de xarxes socials, publicació a la web, publicació de la programació, atendre els missatges que arriben a Fugarolas (Correu o XXSS),

o Membres: Eddy, Raquel, Martha, Miquel, JR, Fredye,Vanesa, Enric

– ENERGIA

S’encarrega de la gestió del consum elèctric de la Nau, lectura de mesures, càlcul de quotes, suggeriments als col·lectius de bones pràctiques.

Membres: René, Enric, Lukas, Bart, Eli, Marteta, Víctor, Miquel. Aida

– TRESORERIA

S’encarrega d’administrar i cobrar les quotes als diferents col·lectius/membres, pagaments de serveis i subministres, emetre factures quan cal i fer les corresponents declaracions trimestrals d’IVA,

o Membres: Íngrid, Aida

LEGAL

S’encarrega de fer el seguiment de l,a situació legal de Can Fugarolas respecte al contracte, la subhasta, i temes relacionats  … informa i proposa a Tronc possibles estrategies a seguir.

o Membres: Aida, Jordi, Francesc, Miquel, Eddy, Pol, Alexandra

CURES

Les cures, doncs, abasten molts aspectes de les organitzacions com, per exemple, l’escolta a les necessitats de les persones que en formen part, repensar la democràcia interna, la gestió del conflicte i l’expressió emocional.

També fa referència a com abordar les discrepàncies o punts de vista, l’estrès o el desenvolupament personal. La introducció de les cures en les entitats proposa una manera de millorar la relació amb tots
aquests aspectes i almenys conèixer-los i aprendre eines per saber què fer amb ells.

SOTERRANI/UNDERGROUND

S’encarrega de mantenir l’equip tècnic de l’escenari i els diferents materials per poder fer funcionar l’Underground com a espai d’actuació.

o Membres: Benet, tècnics

MAGATZEMS

o Membres: Benet, Miquel, Fugafusters i tots els que lloguen???

– ACOLLIDES

S’encarrega de crear i posar en pràctica el protocol d’acollida a nous membres.

BIBLIOTECAM

S’encarrega de rebre les donacions de llibres, ordenar, classificar i mantenir l’espai; també de fer les donacions oportunes a altres col·lectius o entitats.

o Membres: Imma, Dolors, Judith

MANTENIMENT

S’encarrega de vetllar pel manteniment integral de la nau, sigui electricitat, fusteria, aigua, espais, pati, portes … bé proposant accions concretes en jornades de treball, encarregant feines a membres de la nau o a tercers, o organitzant feines puntuals amb voluntaris de la nau.

Pot ser un grup nombrós i amb moltes tasques, per algunes feines és recomanable fer grups de treball concrets per exemple

INUNDACIONS o REFORMA CUINA

o Membres: Montse, Benet, Fidel, Surdu, Eloi, Pedro, Miquel, Leo, Aida

WEB

S’encarrega d’administrar,fer canvis i actualitzar la WEB de Can Fugarolas

o Membres: Jean Renaud, Miquel,

Grups de Treball

BARRES

S’encarrega, per torns, d’oferir el servei de bar en diferents actes, events o festes de Can Fugarolas.

o Membres: Leo, Íngrid, Benet, Marteta, Flores, Aida

INUNDACIONS:

Porta a terme accions concretes per evitar inundacions

o Membres: Eloi, Gerard, Miquel, Pedro

REFORMA CUINA

→o Membres: Benet, Flores

– VISITES

S’encarrega de rebre i organitzar visites guiades a la nau.

o Membres: Miquel, Carles, Cecilia, Aida

– PROTOCOLS

S’encarrega de rebre i organitzar visites guiades a la nau.

o Membres: Miquel, Carles, Cecilia, Aida